ασυνεπής

(προωθήθηκε από ασυνεπές)
Μεταφράσεις

ασυνεπής

(asine'pis) αρσενικό-θηλυκό

ασυνεπές

unreliableniezgodneinconsistenteinkonsekvent不一致nekonzistentníнесъвместимиincoerente不一致 (asine'pes) ουδέτερο
επίθετο
που δεν κάνει αυτό που λέει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close