ασύδοτος

Μεταφράσεις

ασύδοτος

exempté, immunité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close