ασύστολος

Μεταφράσεις

ασύστολος

brazen, impudent, shameless
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close