ατέρμονος

Μεταφράσεις

ατέρμονος

interminable, unending
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close