αταξία

Μεταφράσεις

αταξία

disorderАтаксияатаксияAtaxiaataxie共济失调atassiaAtaxieAtaksjaataxia共濟失調ataxieataxi (ata'ksia)
ουσιαστικό θηλυκό
σκανταλιά κάνω αταξίες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close