ατελής

Μεταφράσεις

ατελής

duty free, imperfect, faulty

ατελής

مَعِيب

ατελής

vadný

ατελής

defekt

ατελής

fehlerhaft

ατελής

defectuoso

ατελής

viallinen

ατελής

pokvaren

ατελής

difettoso

ατελής

欠陥のある

ατελής

결점이 있는

ατελής

defect

ατελής

defekt

ατελής

wadliwy

ατελής

defeituoso

ατελής

felaktig

ατελής

ซึ่งมีข้อผิดพลาด

ατελής

hatalı

ατελής

bị lỗi

ατελής

有缺点的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close