ατελείωτα

Μεταφράσεις

ατελείωτα

sempre

ατελείωτα

ständig

ατελείωτα

ceaselessly, endlessly, incessantly

ατελείωτα

siempre

ατελείωτα

continuellement

ατελείωτα

állandóan

ατελείωτα

aldoor, permanent, voortdurend

ατελείωτα

continuamente

ατελείωτα

Tiếng Pháp
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close