ατελσφόρητος

Μεταφράσεις

ατελσφόρητος

ineffectual
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close