ατζαμής

Μεταφράσεις

ατζαμής

acemi

ατζαμής

awkward, beginner, clodhopper
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close