ατιμία

Μεταφράσεις

ατιμία

(ati'mia)
ουσιαστικό θηλυκό
άτιμη πράξη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close