ατιμωτικός

Μεταφράσεις

ατιμωτικός

infaisable, honteux

ατιμωτικός

شَائِن

ατιμωτικός

ostudný

ατιμωτικός

uværdig

ατιμωτικός

schändlich

ατιμωτικός

disgraceful

ατιμωτικός

vergonzoso

ατιμωτικός

häpeällinen

ατιμωτικός

sramotan

ατιμωτικός

vergognoso

ατιμωτικός

不名誉な

ατιμωτικός

수치스러운

ατιμωτικός

schandelijk

ατιμωτικός

vanærende

ατιμωτικός

haniebny

ατιμωτικός

vergonhoso

ατιμωτικός

позорный

ατιμωτικός

skandalös

ατιμωτικός

น่าอับอาย

ατιμωτικός

utanç verici

ατιμωτικός

ô nhục

ατιμωτικός

丢人的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close