ατμάκατος

Μεταφράσεις

ατμάκατος

steamboat, steamship
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close