ατμομηχανή

Μεταφράσεις

ατμομηχανή

Dampfmaschine

ατμομηχανή

steam engine

ατμομηχανή

vapormaŝino

ατμομηχανή

machine à vapeur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close