ατμοσφαιρικός

(προωθήθηκε από ατμοσφαιρική)
Μεταφράσεις

ατμοσφαιρικός

(armosferi'kos) αρσενικό

ατμοσφαιρική

(atmosferi'ci) θηλυκό

ατμοσφαιρικό

atmosphériqueatmospheric (atmosferi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με την ατμόσφαιρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close