ατμόπλοιο

Μεταφράσεις

ατμόπλοιο

steamship

ατμόπλοιο

пароход
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close