ατομική έννοια

Μεταφράσεις

ατομική έννοια

individual concept

ατομική έννοια

concept unique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close