ατομικισμός

Μεταφράσεις

ατομικισμός

individualism
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close