ατομικότητα

Μεταφράσεις

ατομικότητα

individuality
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close