ατρόμητος

Μεταφράσεις

ατρόμητος

intrepid, fearless

ατρόμητος

intrépide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close