ατσάλι

Μεταφράσεις

ατσάλι

steelacieracciaiooţelصُلْبocelstålStahlaceroteräsčelik鋼鉄강철staalstålstalaçoстальstålเหล็กçelikthépстоманаפלדה (a'tsali)
ουσιαστικό ουδέτερο
καθαρό σίδερο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close