ατσίγγανος

Μεταφράσεις

ατσίγγανος

gypsy, roma

ατσίγγανος

gitan, tsigane
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close