ατυχής

Μεταφράσεις

ατυχής

regrettable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close