ατύχημα

Μεταφράσεις

ατύχημα

accident, mishapakcidentoaccident, par hasardحادِثَة, مُصَادَقَةnáhoda, nehodauheldUnfall, versehentlichaccidenteonnettomuus, vahinkonezgoda, slučajnoincidente事故, 思いがけず사고, 우연ongelukfeil, ulykkewypadekacidenteнесчастный случай, случайноolycka, råkaโดยบังเอิญ, อุบัติเหตุkaza, kazaylatai nạn, vô tình事故, 意外תאונהзлополука (a'tiçima)
ουσιαστικό ουδέτερο
δυστύχημα αυτοκινητιστικό ατύχημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close