αυλάκι

Μεταφράσεις

αυλάκι

furrow, groove, rut (a'vlaki)
ουσιαστικό ουδέτερο
χαντάκι με νερό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close