αυλή

Μεταφράσεις

αυλή

court, courtyard, yardהחצרفناءลานpatio마당 (a'vli)
ουσιαστικό θηλυκό
1. εξωτερικός χώρος κτίσματος η αυλή του σχολείου
2. μεταφορικά το κοντινό περιβάλλον κάποιου σημαντικού προσώπου η βασιλική αυλή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close