αυλικός

Μεταφράσεις

αυλικός

courtisan

αυλικός

courtier
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close