αυλός

Μεταφράσεις

αυλός

pipe, flute
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close