αυξομείωση

Μεταφράσεις

αυξομείωση

fluctuation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close