αυριανός

(προωθήθηκε από αυριανή)
Μεταφράσεις

αυριανός

(avria'nos) αρσενικό

αυριανή

(avria'ni) θηλυκό

αυριανό

(avria'no) ουδέτερο
επίθετο
1. που θα γίνει αύριο το αυριανό γεύμα
2. μελλοντικός οι αυριανοί γονείς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close