αυτάρκεια

Μεταφράσεις

αυτάρκεια

self-sufficiency
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close