αυτές

Μεταφράσεις

αυτές

sie

αυτές

that, them, these, they

αυτές

ellos

αυτές

elles
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close