αυτεξούσιος

Μεταφράσεις

αυτεξούσιος

free, independent, sovereign
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close