αυτοάμυνα

Μεταφράσεις

αυτοάμυνα

self-defense, self-defence

αυτοάμυνα

légitime défense, autodéfense

αυτοάμυνα

sebeobrana

αυτοάμυνα

selvforsvar

αυτοάμυνα

Selbstverteidigung

αυτοάμυνα

defensa propia

αυτοάμυνα

itsepuolustus

αυτοάμυνα

samoobrana

αυτοάμυνα

autodifesa

αυτοάμυνα

自衛

αυτοάμυνα

정당방위

αυτοάμυνα

zelfverdediging

αυτοάμυνα

selvforsvar

αυτοάμυνα

samoobrona

αυτοάμυνα

autodefesa

αυτοάμυνα

самозащита

αυτοάμυνα

självförsvar

αυτοάμυνα

การป้องกันตัวเอง

αυτοάμυνα

meşru müdafaa

αυτοάμυνα

sự tự vệ

αυτοάμυνα

自卫
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close