αυτοί οι ίδιοι

Μεταφράσεις

αυτοί οι ίδιοι

أَنْفُسُهُم

αυτοί οι ίδιοι

se

αυτοί οι ίδιοι

sig selv

αυτοί οι ίδιοι

sie selbst

αυτοί οι ίδιοι

themselves

αυτοί οι ίδιοι

se

αυτοί οι ίδιοι

he itse

αυτοί οι ίδιοι

eux-mêmes

αυτοί οι ίδιοι

oni sami

αυτοί οι ίδιοι

loro stessi

αυτοί οι ίδιοι

彼ら自身

αυτοί οι ίδιοι

그들 자신

αυτοί οι ίδιοι

zichzelf

αυτοί οι ίδιοι

seg

αυτοί οι ίδιοι

siebie

αυτοί οι ίδιοι

eles mesmos

αυτοί οι ίδιοι

себя

αυτοί οι ίδιοι

sig själva

αυτοί οι ίδιοι

ด้วยตัวของพวกเขาเอง

αυτοί οι ίδιοι

kendileri

αυτοί οι ίδιοι

tự họ

αυτοί οι ίδιοι

他们自己
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close