αυτοαξιολόγηση

Μεταφράσεις

αυτοαξιολόγηση

self-evaluation

αυτοαξιολόγηση

auto-évaluation
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close