αυτογονιμοποίηση

Μεταφράσεις

αυτογονιμοποίηση

self-fertilization

αυτογονιμοποίηση

autofécondation
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close