αυτοδιάθεση

Μεταφράσεις

αυτοδιάθεση

autodétermination
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close