αυτοδιοίκητος

Μεταφράσεις

αυτοδιοίκητος

self-governed, self-governing
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close