αυτοκράτωρ

Μεταφράσεις

αυτοκράτωρ

emperor
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close