αυτοκρατία

Μεταφράσεις

αυτοκρατία

absolute power, autocracy

αυτοκρατία

autocratie

αυτοκρατία

автократия
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close