αυτοκρατορικός

Μεταφράσεις

αυτοκρατορικός

kaiserlich

αυτοκρατορικός

imperial

αυτοκρατορικός

imperia

αυτοκρατορικός

imperial

αυτοκρατορικός

impérial

αυτοκρατορικός

imperiale

αυτοκρατορικός

keizerlijk
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close