αυτοκυριαρχία

Αναζητήσεις σχετικές με αυτοκυριαρχία: αυτοέλεγχος
Μεταφράσεις

αυτοκυριαρχία

Selbst-verwaltung
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close