αυτομετασχηματιστής

Μεταφράσεις

αυτομετασχηματιστής

autotransformer
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close