αυτοπειθαρχία

Μεταφράσεις

αυτοπειθαρχία

self-discipline

αυτοπειθαρχία

autodiscipline

αυτοπειθαρχία

ضَبْطُ النَّفْس

αυτοπειθαρχία

sebekázeň

αυτοπειθαρχία

selvdisciplin

αυτοπειθαρχία

Selbstdisziplin

αυτοπειθαρχία

autodisciplina

αυτοπειθαρχία

itsekuri

αυτοπειθαρχία

samodisciplina

αυτοπειθαρχία

autodisciplina

αυτοπειθαρχία

自己訓練

αυτοπειθαρχία

자기 수양

αυτοπειθαρχία

zelfdiscipline

αυτοπειθαρχία

selvdisiplin

αυτοπειθαρχία

samodyscyplina

αυτοπειθαρχία

autodomínio

αυτοπειθαρχία

самодисциплина

αυτοπειθαρχία

självdisciplin

αυτοπειθαρχία

การทำให้มีระเบียบวินัย

αυτοπειθαρχία

özdisiplin

αυτοπειθαρχία

việc tự kỷ luật

αυτοπειθαρχία

自我约束
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close