αυτορρύθμιση

Μεταφράσεις

αυτορρύθμιση

self-regulation
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close