αυτοσεβασμός

Μεταφράσεις

αυτοσεβασμός

(aftoseva'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
αυτοεκτίμηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close