αυτοσυγκράτηση

Μεταφράσεις

αυτοσυγκράτηση

self-restraint
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close