αυτοσχέδιος

Μεταφράσεις

αυτοσχέδιος

improvised

αυτοσχέδιος

improvisé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close