αυτοϊκανοποίηση

Μεταφράσεις

αυτοϊκανοποίηση

self-satisfaction

αυτοϊκανοποίηση

autosatisfaction, onanisme
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close