αυτούς

Μεταφράσεις

αυτούς

sie

αυτούς

eux

αυτούς

them

αυτούς

هُمْ

αυτούς

je

αυτούς

dem

αυτούς

los

αυτούς

he

αυτούς

njih

αυτούς

loro

αυτούς

彼らを

αυτούς

그들을

αυτούς

hen

αυτούς

dem

αυτούς

ich

αυτούς

os, eles, lhes

αυτούς

им

αυτούς

dem

αυτούς

พวกเขา

αυτούς

onları

αυτούς

họ

αυτούς

他们
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close